Naszą pasją jest rozwój osób, zespołów, organizacji

Samorządy i instytucje

Badania | Doradztwo | Projekty | Szkolenia

Firmy

Badania | Doradztwo | Szkolenia

Placówki medyczne

Badania | Standardy | Szkolenia

Ekonomia społeczna i usługi społeczne

Badania | Doradztwo | Facylitacja

O nas

Naszą pasją jest budowanie odpowiednich warunków dla rozwoju osób, zespołów oraz całych organizacji (firm, instytucji, NGO). Wierzymy, że każdy człowiek jest w stanie rozwijać oraz nabywać nowe kompetencje przydatne w pracy i w życiu osobistym, uczestnicząc tym samym w doskonaleniu zespołów oraz całych organizacji.

Nasze wartości

Zaangażowanie
Angażujemy się my, ale oczekujemy także zaangażowania od uczestników działań rozwojowych na całym etapie współpracy.
Rzetelność
Projekty rozwojowe opieramy na wiedzy potwierdzonej badaniami oraz na doświadczeniu naszych trenerów i konsultantów.
Uczciwość
Etyka działań rozwojowych ma dla nas ogromne znaczenie, gdyż sprzyja wprowadzaniu trwałych zmian w funkcjonowaniu osób, zespołów, organizacji.
Potrzeby
Potrzeby Klienta są dla nas najważniejsze: dobrze zbadane i określone. Tylko wtedy jest szansa na zaprojektowanie adekwatnych działań rozwojowych.
Pracownia Rozwoju Przemysław Kozak
Nowaka-Jeziorańskiego 7/198
03-984 Warszawa
NIP 6811739280
REGON 141674545
Nr konta: 34 1140 2004 0000 3802 7463 0997