Doświadczenie

Wsparcie rozwojowe oferowane nieprzerwanie od 2013 roku

Projekty badawcze 

Wybrane projekty badawcze z ostatnich 5 lat:

 • Wpływ polityki spójności 2014-2020 na obszar kształcenia i szkolenia (2023-2024)
 • Zarządzanie obszarem edukacji dorosłych na poziomie regionalnym (2022)
 • Ewaluacji działalności Akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w wybranych województwach (2021-2023)
 • Badania kondycji podmiotów ekonomii społecznej w wybranych województwach (2021-2023)
 • Monitoring Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej w wybranych województwach (2022-2023)
 • Analiza realizacji usług opiekuńczych w wybranych regionach (2022)
 • Diagnoza potrzeb ekonomii społecznej na potrzeby Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (2021)
 • Analiza jakościowa dotycząca zatrudnia osób z niepełnosprawnościami w Biurach i Urzędach Dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy (2021) 

Projekty szkoleniowe dla instytucji i firm 

 • Ponad 2000 przeszkolonych pracowników instytucji, firm, uczelni i organizacji pozarządowych
 • Ponad 100 projektów szkoleniowych różnej wielkości
 • Kilkadziesiąt szkoleń dla kadry zarządczej średniego i wyższego szczebla
 • Ponad 80 szkoleń dla pracowników ministerstw, instytucji publicznych, uczelni w formule bezpośredniej oraz zdalnej
 • Szkolenia szyte na miarę dla firm z sektora energetycznego zgodnie z naszymi kompetencjami 

Projekty rozwojowej dla placówek medycznych 

 • Ponad 40 projektów rozwojowych dla placówek medycznych oraz instytucji systemu ochrony zdrowia
 • Ponad 30 projektów szkoleniowych dla pracowników recepcji, pielęgniarek i lekarzy
 • Współpraca z małymi przychodniami oraz dużymi szpitalami publicznymi i komercyjnymi
 • 6 procesów partycypacyjnego opracowania i wdrażania standardów obsługi pacjenta
 • Szkolenia dla pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta i oddziałów NFZ 

Ekonomia społeczna i usługi społeczne  

 • Wsparcie wybranych regionów w programowaniu i realizacji działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt SIRES I i SIRES II)
 • Współpraca z wybranym regionalnymi Instytucjami Zarządzającymi w obszarach ekonomii społecznej i usług społecznych
 • Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w przygotowaniu Regionalnych Planów Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji (RPDI)
 • Pomoc dla ponad 40 gmin i powiatów z wybranych województw w zakresie opracowania Lokalnych Planów Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji (LPDI)
 • Wspólne opracowanie z gminami projektów w zakresie rozwoju usług społecznych zgodnych z zasadami deinstytucjonalizacji finansowanych ze środków UE
 • Współpraca z wybranymi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej

Listy i kontakty referencyjne udostępniamy na życzenie Klientów.

Pracownia Rozwoju Przemysław Kozak
Nowaka-Jeziorańskiego 7/198
03-984 Warszawa
NIP 6811739280
REGON 141674545
Nr konta: 34 1140 2004 0000 3802 7463 0997