Ekonomia społeczna i usługi społeczne

Projektujemy usługi społeczne, tworzymy warunki dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej

Realizujemy badania społeczne w obszarach związanych z ekonomią społeczną i usługami społecznymi na poziomie krajowym, regionalnym, powiatowym oraz gminnym.

Doradzamy w zakresie tworzenia dokumentów strategicznych i programowym, w tym partycypacyjnego ich opracowania i konsultowania. Wspieramy opracowanie Regionalnych Programów Ekonomii Społecznej (RPRES) oraz Lokalnych Planów Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji (LPDI).

Wspieramy realizację procesów partycypacyjnych bezpośrednio w samorządach oraz instytucjach poprzez zapewnienie facylitatorów, trenerów i konsultantów. 

Badania
Doradztwo
Facylitacja
Pracownia Rozwoju Przemysław Kozak
Nowaka-Jeziorańskiego 7/198
03-984 Warszawa
NIP 6811739280
REGON 141674545
Nr konta: 34 1140 2004 0000 3802 7463 0997