Samorząd i instytucje

Wspieramy samorządy, mierzymy sukces polityk publicznych

Prowadzimy badania społeczne wspierające realizację polityk publicznych w samorządach wszystkich szczebli oraz innych jednostkach publicznych. Realizujemy badania ewaluacyjne strategii, programów oraz projektów.

Doradzamy między innymi w obszarach związanych z usługami społecznymi i deinstytucjonalizacją, ekonomią społeczną, reintegracją społeczno-zawodową, partycypacją społeczną.

Pracujemy z samorządami przy planowaniu, realizacji oraz rozliczaniu projektów miękkich. Pomagamy przygotować wnioski projektowe i pozyskać finansowanie.

Szkolimy pracowników JST i instytucji publicznych w obszarach wspierających obsługę klientów (mieszkańców) oraz innych, wynikających ze specyfiki potrzeb. Badamy rzeczywiste potrzeby szkoleniowe. 

Badania
Doradztwo
Projekty
Szkolenia
Pracownia Rozwoju Przemysław Kozak
Nowaka-Jeziorańskiego 7/198
03-984 Warszawa
NIP 6811739280
REGON 141674545
Nr konta: 34 1140 2004 0000 3802 7463 0997